معرفی سامانه بارش در هفته نامه شنبه

استارتاپ «بارش» توسط سیدابوالقاسم موسوی بایگی، سیدحمید فتاحی معصوم و سید حمید هاشمیان فلاح بنیانگذاری شده است. سیدابوالقاسم متولد سال ۱۳۶۵ در شهر مشهد است. او از سال ۸۶ و پس از اخذ دیپلم وارد حوزه علمیه خراسان شد و سطوح عالی را در مدرسه علمیه عالی نواب در رشته تخصصی تبلیغ گذرانده است. آنچه …