تلفن تماس: 05132008607

آدرس: مشهد, میدان ده دی, بین خیابان امام خمینی 32 و 34, طبقه منفی یکِ هیئت های اندیشه ورز معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان, اتاق 114

ایمیل: baresh@masirtalabe.ir

آی دی سروش مدیر: samoosavi@